STRONA W BUDOWIE !Informatyka Ochrona Danych Outsourcing

Pomagamy chronić dane osobowe na każdym etapie ich przetwarzania


IODO Przemysław Kanikowski
ul. Zaułek Zielony 16/6, 56-100 Wołów
NIP 8521338562, REGON 812071661

Inspektor Ochrony Danych
Audytor wiodący systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

e-mail: kontakt@dbajodane.pl , tel. +48 737 471 481

Mój profil zawodowy na GoldenLine


WROCŁAW - WOŁÓW - BRZEG DOLNY - ŚRODA ŚLĄSKA - OKOLICE


R O D O

Przeprowadzanie audytów procesów przetwarzania danych
Opracowanie dokumentacji przetwarzania danych
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych
Anonimizacja danych na elektronicznych nośnikach informacji


Nie istnieje gotowy wzór dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodny z nowymi przepisami!
Każdy podmiot musi sam ocenić ryzyko jakie niesie za sobą przetwarzanie danych osobowych,
które może spowodować naruszenie praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.

To przede wszystkim te wartości należy brać pod uwagę przy tworzeniu skutecznej
i niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
Bez zrozumienia istoty zmian, nie da się skutecznie wdrożyć RODO.


Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji
oraz ochrony danych osobowych - RODO, UODO,
KRI, normy ISO/IEC rodziny 27000 i inne


Outsourcing usług IOD oraz IT